Tổng công ty 319 tiền thân là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 07/03/1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ được giao khi mới thành lập là lực lượng cơ động, huấn luyện quân dự nhiệm và chiến sỹ mới bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và tăng cường cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3. Thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 26/06/1980 của Bộ Chính trị về Quân đội thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, ngày 27/09/1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 579/QĐ-QP chuyển nhiệm vụ của Sư đoàn 319 từ lực lượng cơ động, huấn luyện quân sự sang nhiệm vụ xây dựng kinh tế, đổi tên thành Công ty xây dựng 319 với các chức năng thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghiệp phục vụ Quốc phòng và dân dụng.

Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng

Lịch vực hoạt động

 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Công trình Giao thông, thủy lợi
 • Rà phá bom, mìn, vật nổ
 • Bất động sản.
 • Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng
 • Tư vấn thiết kế.

Các Công ty con

 • Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 319
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 319 Miền Nam
 • Công ty Cổ phần 319.5
 • Công ty TNHH MTV Xử lý bom mìn, vật nổ 319
 • Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29
 • Công ty Cổ phần 319 Miền Trung
 • Công ty TNHH 2TV BOT Quốc lộ 1A CIENCO4 – TCT 319
 • Công ty Cổ phần Xây lắp 319
 • Công ty Cổ phần Tư vấn, thiết kế và xây dựng 319
 • Công ty Cổ phần 319.12
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu 319
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản-than Đông Bắc
 • Công ty Cổ phần Phát triển Nha Trang

Các đơn vị thành viên

 • Xí nghiệp 9
 • Xí nghiệp Xây lắp 10
 • Xí nghiệp 11
 • Xí nghiệp 296
 • Xí nghiệp 319.7
 • Xí nghiệp 319.8
 • Xí nghiệp 319.9
 • Chi nhánh BOT 319 Sông Phan
 • Ban Quản lý Các dự án Đầu tư

Khen thưởng

 • 01 Huân chương quân công hạng 3.
 • 15 Huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba cho Công ty và các đơn vị thành viên.
 • 12 Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba cho Công ty và các đơn vị thành viên.
 • 06 Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng.
 • 04 Cờ thưởng thi đua của Bộ xây dựng tặng công trình chất lượng cao.
 • 20 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của BTL Quân khu 3.
 • 05 Cờ thưởng của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
 • 50 Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng.
 • 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 • 03 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam